ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

კვარტალური ანგარიშები

II - კვარტალი

მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის ანგარიში

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2022 წლის 6 თვეში ჩატარებული სამუშაოს ანგარიში

ეკონომიკის სამსახურის მიერ 2022 წლის 6 თვეში გაწეული საქმიანობის შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2022 წლის 6 თვის ანგარიში

მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის 2022 წლის 6 თვის ანგარიში

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის თაობაზე 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

არასამეწარმეო (არაკომერცული) იურიდიული პირი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში