ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

გაცემული გრანტები

ლაგოდეხეის მუნიციპალიტეტის მერიას 2022 წელს არ აქვს გაცემული გრანტები

ლაგოდეხეის მუნიციპალიტეტის მერიას 2021 წელს არ აქვს გაცემული გრანტები