ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საჩივრის ფორმა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ჯონდო მდივნიშვილს

მისამართი:________________________

მოქალაქე___________________________

   პირადი ნომ._________________________

ტელეფონი_________________________

 

საჩივარი

საჯარო იმფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის საფუძველზე წარმოგიდგენთ საჩივარს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ, მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის თაობაზე, კერძოდ_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                   განმცხ:

                                                                                                   თარიღი:

 

გააზიარე