ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საწვავის მოხმარების ხარჯები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 წელს საწვავ/საპოხი მასალების შესაძენად გახარჯულია 64 322 ლარი მათ შორის:

მერი 13275 ლარი.

პირველი მოადგილე 4760 ლარი.

მოადგილე 2937 ლარი.

დანარჩენი 43350 ლარი.