ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრი 

 

ალექსანდრე ბაინდურაშვილი

ტელ: 599 721 254

ბრძანება:ბ93. 9324152001

 

გააზიარე