ახალი ამბები

21 მარტი, 2024

განცხადება შპს ,,ლაგოდეხის რაიონის პროფილაქტიკური დერატიზაციის“ (ს/ნ 233113573) დაშლის (ლიკვიდაციის) პროცესის დაწყების გამო, მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად,  კრედიტორების მიწვევის თაობაზე

3 ნოემბერი, 2023

სგშ ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში

ანონსები

საკრებულოს სხდომები