ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I კვარტლის შესრულება

I კვარტლისშემოსულობების  შესრულება

I კვარტლის გადასახდელების შესრულება

2 კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

2 კვარტლის გადასახდელები

2 კვარტლის შემოსულობები

ა(ა)ი.პ-ების 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება

2022 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

3 კვარტლის გადასახდელების შესრულება

3 კვარტლის შემოსულობების შესრულება

ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტის 3კვარტლის შესრულება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ა(ა)იპ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრის 2022 წლის ღონისძიებები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოქალაქის გზამკვლევი