ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის ცვლილებები მერია

2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის N3 დადგენილება

2022 წლის ბიუჯეტში 6 მაისის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის N4 დადგენილება

5 აგვისტოს ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 5 აგვისტოს დადგენილება N18

7 ოქტომბრის ცვლილების განმარტებითი ბრათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7ოქტომბრის დადგენილება N20

2 დეკემბრის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 დეკემბრის N 23 დადგენილება

27 დეკემბრის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N 25 დადგენილება

18 იანვრის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 18 იანვრის N 3 დადგენილება

7 აპრილის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 7 აპრილის N 15 დადგენილება

2 ივნისის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 2 ივნისის N19 დადგენილება

7 ივლისის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023  წლის 7 ივლისის N20 დადგენილება

3 ნოემბრის ცვლილების განმარტებითი ბარათი.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 3 ნოემბრის N23 დადგენილება.

26 დეკემბრის ცვლილების განმარტებითი ბარათი.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის N 29 დადგენილება.