ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის ცვლილებები მერია

2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის N3 დადგენილება

2022 წლის ბიუჯეტში 6 მაისის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის N4 დადგენილება

5 აგვისტოს ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 5 აგვისტოს დადგენილება N18

7 ოქტომბრის ცვლილების განმარტებითი ბრათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 7ოქტომბრის დადგენილება N20

2 დეკემბრის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 დეკემბრის N 23 დადგენილება

27 დეკემბრის ცვლილების განმარტებითი ბარათი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N 25 დადგენილება