ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

სამივლინებო ხარჯები

2019 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების  და  აპარატის  თანამშრომლები  სამივლინებო ხარჯები შეადგენს 4814.64  ლარს.

მათ შორის: საკრებულოს თანამდებობის პირებზე - 4500.64 ლარი( დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში).

                      აპარატის თანამშრომლებზე -314 ლარი.

საკრებულოს თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები

2018 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების  და  აპარატის  თანამშრომლების  სამივლინებო ხარჯები შეადგენს  4672 ლარს.

მათ შორის: საკრებულოს თანამდებობის პირებზე - 3757 ლარი( დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ფაილში).

                      აპარატის თანამშრომლებზე - 915 ლარი.

თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები

 

2020 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების  და  აპარატის  თანამშრომლები  სამივლინებო ხარჯები შეადგენს 689,60  ლარს.

მათ შორის: საკრებულოს თანამდებობის პირებზე -534,60( დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში).

                      აპარატის თანამშრომლებზე  155,00 ლარი.

თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები

 

საკრებულოს წევრთა სამივლინებო ხარჯი(ჯამური) - 1118,37 ლარი.

თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯი( ჯამური) 1000,37 ლარი.

თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯი

 

საკრებულოს წევრთა სამივლინებო ხარჯი (ჯამური) - 255.00

საკრებულოს წევრთა სამივლინებო ხარჯი  (ცალ-ცალკე)

თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯი ქვეყნის შიგნით  ( ჯამური)- 835.00

თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯი ქვეყნის გარეთ - 4375.40  (  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე -144.50 ლარი ,  ფრაქციის ,,უკეთესი მომავლისაკენ“ თავმჯომარის მოადგილე- 4230,90 ლარი )