ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

მოსაკრებლის გადახდა

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ             

გააზიარე