ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

დამტკიცებული ბიუჯეტი

გააზიარე