ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საკომუნიკაციო ხარჯები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის თანამშრომელთა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, საკომუნიკაციო საშუალებების  ხარჯი:

ყოველთვიურად - 585 ლარი

წლის განმავლობაში- 7 020 ლარი

 

2018 წლის 26 ივნისის ბრძანება N83

საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის თანამშრომელთა უფლებამოსილების განხორციელებისათვის საკომუნიკაციო ხარჯი:

ყოველთვიურად - 490 ლარი

წლიურად - 5 880 ლარი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის თანამშრომელთა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, საკომუნიკაციო საშუალებების  ხარჯი:

 

წლის განმავლობაში- 7320 ლარი

ბრძანება 1-ს

ბრძანება 1-ს-ის დანართი

ბრძანება 23-ს

 დანართი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის თანამშრომელთა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, საკომუნიკაციო საშუალებების  ხარჯი:

წლის განმავლობაში:  7680 ლარი.

ბრძანება 3-ს

დანართი(3-ს)

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკომუნიკაციო ხარჯი-4536,68 ლარი, მათ შორის: ინტერნეტი 4109,41 ლარი, ტელევიზია - 427,27.

სატელეფონო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.

ბრძანება #1

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკომუნიკაციო ხარჯი-4536,68 ლარი, მათ შორის: ინტერნეტი  4109,41  ლარი,  ტელევიზია - 427,27.

სატელეფონო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.

ბრძანება:ბ93. 9322320001 

დანართი