ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

წარმომადგენლობითი ხარჯი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობითი ხარჯი  2017 წლიდან დღემდე შეადგენს -0 ლარს 

გააზიარე