ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წელს  ჩატარებული კონკურსის შედეგები არ  გასაჩივრებულა 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020წელს ჩატარებული კონკურსის შედეგები არ გასაჩივრებულა.

 

 

 

  •  პირს უფლება აქვს, კონკურსის შედეგები გაასაჩივროს საპრეტენზიო კომისიაში (მისი არსებობის შემთხვევაში), ხოლო შემდეგ – სასამართლოში, ან არ გამოიყენოს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება და კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული საჩივარი წარადგინოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სასამართლოში.
  • კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული დავა, დაწესებულებაში საპრეტენზიო კომისიის არარსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია გადაწყდეს ადმინისტრაციული წესით, უფლების დაცვის სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებით.

 

გააზიარე