ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

  • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი  თავი III. 
  • საქართველოს კონსტიტუცია   24-ე - მუხლი
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება №219
  • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №33
  • საქართველოს კანონი  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების  მოსაკრებლის შესახებ
  • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  ბრძანება  №  15
გააზიარე