ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს კომისიები

საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადებისა და გადაწყვეტილებათა შესრულების ხელშეწყობის მიზნით იქმნება საკრებულოს კომისიები . კომისიის სხდომები იმართება ორ კვირაში ერთხელ . კომისიის სხდომას ხელმძღვანელობს კომისიის თავმჯდომარე.   კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით .