ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის (შემდგომში – სამსახური’) არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს  ადგილობრივ დონეზე სოციალური პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტების ჩამოყალიბებას, ადგილობრივი სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვის და განხორციელების ორგანიზებას; ერთიანი კომპიუტერული ბაზის ფორმირებას, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამების მომზადებასა და მის შესრულებას;

I რანგი სამსახურის უფროსი

II რანგი ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი

III რაგის მეორე კატეგორია უფროსი სპეციალისტი სოციალურსაკითხებში

III რანგის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის ჯანმრთელობის მა...

III რანგის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ინსპექტორი

III რანგის პირველი კატეგორია ვეტერანები და დევნილები

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში

 

სამსახურის დებულება

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსის ფუნქცია-მოვალეობების შემსრულებელი - ნატო ბატიაშვილი 599856247


გააზიარე