ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

19 ივნისი, 2019
5 ივნისი, 2019

2019 წლის,  20 ივნისი, ხუთშაბათს, 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

                                                                 დღის წესრიგი:

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ(მიეცეს თანხმობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ლაგოდეხში, ჯანელიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის /ს.კ. 54.01.51.044/ პირველი სართულის 205,7კვ.მ უსასყიდლოდ, 2 წლის ვადით, სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით გადასცეს ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მზრუნველობა მოკლებულთა ორგანიზაცია მადლს“
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /მომხს: ლ. კურტანიძე/
 
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სოფ. ფონაში მდებარე, 49298 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (საძოვარი,  ს/კ 54.11.52.009), სოფ.ფონის მოსახლეობისათვის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ათი წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე. წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს 240(ორას ორმოცი).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /მომხს: ლ.კურტანიძე/
 

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(მიეცეს თანხმობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სოფ. ჭიაურში მდებარე,  64335 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (საძოვარი,  ს/კ 54.06.58.002), სოფ.ჭიაურის მოსახლეობისათვის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ათი წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე. წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს 310 (სამას ათი) ლარი.)
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /მომხს:ლ.კურტანიძე/

4. სხვადასხვა.

 

გააზიარე