საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

26 დეკემბერი, 2022

სამშაბათს, 27 დეკემბერს  , 11:00 საათზე, , ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა.

   დღის წესრიგი:

გააზიარე