ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ხეჩილში მდებარე 17100 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გამოქვეყნების თარიღი: 27 ივნისი, 2023
დასრულების თარიღი: 10 ივლისი, 2023
გააზიარე