ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ხეჩილში მდებარე 17100 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

Publish date: 27 June, 2023
End date: 10 July, 2023
Share page