ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისის სხდომა

31 იანვარი, 2023

ოთხშაბათი, 1 იანვარი   , 14:00 საათზე, ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში  გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისის სხდომა

   დღის წესრიგი

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის
შესახებ
                                              /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/


2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების
დანართში საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                            /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/


3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში საპრივატიზებო ობიექტების გეგმაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                        /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/


4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(სტადიონები).


                                   /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/


5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(კაბლის ბაღი).


                               /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ტროსები).

                               /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

 

7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ფოტონი).

                           /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

 

8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(განათება).

                          /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

გააზიარე