ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს მორიგი სხდომა

1 სექტემბერი, 2020

პარასკევს, 4 სექტემბერს, 12:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში, გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

 

                                                                               დღის წესრიგი:

  

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(სვიდების იჯარა).

                  /მომხს:ჯ.კობერიძე/ 

2.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

                    /მომხს: ჯ. კობერიძე/                                               

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ფონის იჯარა).

                                                                                                                                                                           /მომხს:ჯ.კობერიძე/                                                                  

4. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით  საარჩევნო  პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ.

                                                                                                                                                                       /მომხს:ნ. ბატიაშვილი/                                                                       

5. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაცია) ჩასატარებლად  შენობა-ნაგებობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ.

                                                                                                                                                                         /მომხს:ნ. ბატიაშვილი/                                                                       

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტის შესახებ.

                                                                                                                                                                /მომხს: ს. ღონღაძე/

7. სხვადასხვა.

გააზიარე