ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს მორიგი სხდომა

30 დეკემბერი, 2019

 პარასკევს, 2020 წლის 3 იანვარს, 15:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

                                                                               დღის წესრიგი:

 

 1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აგვისტოს №47 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                                                    /მომხს: გ. მანგოშვილი/

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ.

                                                                                                                                                                         /მომხს: კ. ჯამბურია/

 

 

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ.

                                                                                                                                                                       /მომხს: კ. ჯამბურია/

 

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატისათვის საწვავის ლიმიტის განსაზღვრისა და განაწილების შესახებ.

 

                                                                                                                                                                         /მომხს: კ. ჯამბურია/


 

გააზიარე