ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 აგვისტო, 2021

პარასკევს, 3 სექტემბერს, 12:15 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

                                                                               დღის წესრიგი:
   

1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისიის თავმჯდომარის სალომე ღონღაძის თანამდებობიდან გადაყენების თაობაზე.

                                                                                                                                                        /მომხს: ალ.ბაინდურაშვილი/   
2.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ.
/მომხს: ალ.ბაინდურაშვილი/   
3.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის №53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ალ.ბაინდურაშვილი/  
4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების  შესახებ.
 /მომხს: ივ. წიქარიშვილი/  

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის    №14 -ი    განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს: ივ. წიქარიშვილი/  

6. სხვადასხვა.

გააზიარე