სოფ. მაწიმში მდებარე (ყოფილი კლუბი) 559,60 კვ.მ შენობა ნაგებობის დემონტაჟი

გამოქვეყნების თარიღი: 12 ივნისი, 2023
დასრულების თარიღი: 21 ივნისი, 2023
გააზიარე