სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა

31 ოქტომბერი, 2023

ოთხშაბათს,  1 ნოემბერს  ,  15:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება

 სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა 

დღის წესრიგი 

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
2023 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N28 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/ე.ლეკიაშვილი, თ.ბაღაშვილი/

2. სხვადასხვა.

გააზიარე