სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა

28 ივლისი, 2023

ოთხშაბათს,2 აგვისტოს ,  14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება

 სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა 

დღის წესრიგი 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური
მომსახურების სამსახურის 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: თ. ბაღაშვილი, ე. ლეკიაშვილი/

2. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის, 2023 წლის
ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: ლ.ფოფხაძე, ე. ლეკიაშვილი/

3. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა
გაერთიანების 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: მ. გოგოლაძე, ე. ლეკიაშვილი/
4. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
განვითარების ცენტრის 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს:ნ. ბაღაშვილი, ე. ლეკიაშვილი/
5. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების 2023 წლის
ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: ნ. კობერიძე, ე. ლეკიაშვილი/
6. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის 2023 წლის
ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის თაობაზე.

/მომხს:ბ.ხელაძე, ე. ლეკიაშვილი/

7. სხვადასხვა.

გააზიარე