სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების და საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიების ერთობლივი სხდომა

5 April, 2023

ხუთშაბათს, 6 აპრილს 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების და საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიების ერთობლივი სხდომა

დღის წესრიგი:

 

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების

შეტანის თაობაზე

/მომხს:გ. ჩალათაშვილი/

2. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების

შეტანის თაობაზე

/მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური

ანგარიშის მოსმენის, შეფასებისა და დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:გ. მანგოშვილი/

 

4. სხვადასხვა.

გააზიარე