საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

31 May, 2023

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის დღის წესრიგი:

თარიღი: 31.05.2023 წელი 14:30 სთ

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.

/გ.მანგოშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

გააზიარე