საფინანსო - საბიუჯეტო კომისია

17 იანვარი, 2023

სამშაბათს , 17 იანვარს  , 14:30 საათზე, ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში  გაიმართება საფინანსო - საბიუჯეტო კომისის სხდომა

   დღის წესრიგი:

 

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე

 /მომხს:გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

გააზიარე