საკრებულოს სხდომა

3 ნოემბერი, 2022

 

პარასკევს, 4 ნოემბერს , 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

                                                                     დღის წესრიგი:                                                                                                                                             

 

  1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების  დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 2 თებერვლის N12 დადგენილებაში     

           ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                                                                                                                                                                          /მომხს: კ. ჯამბურია/

 

  1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტლის ანგარიშის მიმოხილვა;

                                                                                                                                         /მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 

 

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენა;

                                                                                                                                                                  /მომხს:  ჯ. მდივნიშვილი/

 

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ(ბიუროს გადაწყვეტილება);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        /მომხს: კ.ჯამბურია/

  1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის № გ-93.932133721   განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;

 

                                                                                                                                                   /მომხს: კ. ჯამბურია/

 

  1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის № გ-93.932133722   განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

                                                                                                                                                                              /მომხს: კ. ჯამბურია/

 

  1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის № გ-93.932133723   განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

                                                                                                                                                             /მომხს: კ. ჯამბურია/

 

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ;                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            /მომხს: ლ მუმლაძე/

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ;

                                                                                                                                                                          /მომხს: ლ მუმლაძე/

 

  1. სხვადასხვა
გააზიარე