საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

17 იანვარი, 2023

ოთხშაბათს , 18 იანვარს   , 14:00 საათზე, , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა.

   დღის წესრიგი:

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


/მომხს:გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. (მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულიქონება ერთი ერთეული სატრანსპორტო საშუალება: მარკა - FOTON, ტიპი - სპეციალური,  სარეგისტრაციო ნომერი - QV913VO, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრს“ (საიდენთიფიკაციო კოდი: 433105659).

 

/მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

გააზიარე