საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

14 დეკემბერი, 2022

ხუთშაბათს, 15 დეკემბერს  , 11:00 საათზე, , ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა.

   დღის წესრიგი:

 

1.  2022 წელს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან განსახორციელებელი პროექტების  მოწონების თაობაზე.

                                                                                                                                                       მომხ:/ გ. ჩალათაშვილი/ ბ.შუბითიძე/

გააზიარე