საკრებულოს მორიგი სხდომა

1 ნოემბერი, 2023

პარასკებს, 3 ნოემბერს , 14:00 საათზე,  ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის  დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა 

დღის წესრიგი 

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
2023 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N28 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/ე.ლეკიაშვილი, თ.ბაღაშვილი/
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ჰერეთის I შესახვევის სახელდების
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ჰერეთის II შესახვევის სახელდების
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/
4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ჰერეთის III შესახვევის სახელდების
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/
5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ჰერეთის IV შესახვევის სახელდების
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/
6. სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენის №2 საჯარო სკოლისათვის ლევან
წიწილაშვილის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/

7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტლის შესრულების
მიმოხილვა.

/ნ.კუპრაშვილი; გ.მანგოშვილი/
8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ 2023 წელს გაწეული
საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა.

/კ.ჯამბურია/

9. სხვადასხვა.

გააზიარე