ლაგოდეხი, ნაინდროვალი, არასასოფლო მიწა შენობით

გამოქვეყნების თარიღი: 9 აგვისტო, 2022
დასრულების თარიღი: 29 აგვისტო, 2022
გააზიარე