იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა

31 ოქტომბერი, 2023

 

ოთხშაბათს, 1 ნოემბერს, 14:30 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება

იურიდიულ საკითხთა  კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი 

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ჰერეთის I შესახვევის სახელდების
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ჰერეთის II შესახვევის სახელდების
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ჰერეთის III შესახვევის სახელდების
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/
4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ჰერეთის IV შესახვევის სახელდების
თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/
5. სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენის №2 საჯარო სკოლისათვის ლევან
წიწილაშვილის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

/შ.ხაჩიაშვილი/

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ 2023 წელს გაწეული
საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა. (საკითხის ასახვა ბიუროს დღის წესრიგში).

/კ.ჯამბურია/

7. სხვადასხვა.

გააზიარე