იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა

28 April, 2023

სამშაბათს,  2 მაისს, 15:00 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

დღისწესრიგი 

 

 

1 . ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების
შესახებ“  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 ივლისის №16 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’
თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ“ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-93.932133720
განკარგულების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და
ზედამხედველობის სამსახურში“ ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

 

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მესამე ქუჩის (სახელდების) თაობაზე.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

 


 

გააზიარე