განაცხადე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ დარჩენის შესახებ

გააზიარე