ეთერზეთოვანი კულტურების წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია

ასევე დიდი ტრადიციები და გამოცდილება გვაქვს ეთერზეთოვანი კულტურების წარმოებაში. არსებობს მიკროკლიმატური ზონები სადაც წარმატებით კულტივირდება  ისეთი ეთერზეთოვანი კულტურები როგორიცაა გერანი, ბაზელნიკი, ვარდი. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, რომელიც არსებობდა და აღარ არსებობს და იმ ადამიანური რესურსების გამოყენებით რომლებსაც აქვთ შესაბამისი გამოცდილება და უნარჩვევები, შესაძლებელია ეს დარგი პერსპექტიულ მიმართულებად იქცეს.დღეის მდგომარეობით 20 ჰექტარზე დარგულია ვარდი საწარმოო დანიშნულებით. დარგის განვითრებისთვის გადადგმულია პირველი ნაბიჯები და თანადაფინანსების შემთხვევაში წარმატება ხელშესახები იქნება.

გააზიარე