ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისია

28 April, 2023

სამშაბათს,  2 მაისს, 14:30 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა. 

დღისწესრიგი 


1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების
დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/


2. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/


3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(სასამარლოები).

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/


4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(შპს „ლაგ-ელ-მო“).


/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/

5.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/

გააზიარე