ბიომეურნეობა

დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე როდესაც მოთხოვნილება მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციაზე მოთხოვნა. პერსპექტიულად მიგვაჩნია ბიო–მეურნეობის განვითარება. ამ მიმართულებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მუშაობს შ.პ.ს. ბიო–მეურნეობა „ფონა“ რომელიც საწყის ეტაპზე 20ჰა ფართობზე აპირებს საკვები ბალახების წარმოებას ბიო–მეურნეობისთვის დამახასიათებელი ტექნოლოგიური ციკლით, ასევე 0.25ჰა ფართობზე სამკურნალო მცენარეების (ფურუსულა) წარმოებას. ბიო–მეურნეობა „ფონა“ საკუთარი წარმოების პოპულარიზაციის საშუალებით აპირებს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ამ მიმართულებით განვითარებას.

გააზიარე