2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩასატარებელი კრებების და კონსულტაციების გრაფიკი

5 იანვარი, 2023

Nდასახლების სახელწოდებასაერთო კრების სხდომის ან კონსულტაციის გამართვის თარიღი და დროგადაწყვეტილების მიღების ფორმა
1მაწიმი31/01 - 12:30კონსულტაცია
2რაჭისუბანი31/01 - 13:00საერთო კრება
3შრომა31/01-11:00კონსულტაცია
4კავშირი31/01-11:30საერთო კრება
5ნინიგორი30/01-12:30კონსულტაცია
6გელათი30/01-13:00საერთო კრება
7განათლება30/01 - 13:30საერთო კრება
8ხიზა30/01-14:00საერთო კრება
9ხიზაბავრა30/01-11:00საერთო კრება
10ზ/გურგენიანი30/01 - 11:30საერთო კრება
11ქვ/გურგენიანი30/01- 12:00საერთო კრება
12ცოდნისკარი
27/01 - 11 :00
კონსულტაცია
13ჩადუნიანიკონსულტაცია
14თელა27/01 - 12: 00კონსულტაცია
15დავითიანი27/01 - 13:00კონსულტაცია
16შეერთება27/01 - 12: 30საერთო კრება
17წიფლისწყარო27/01 - 11 :30საერთო კრება
18ვარდისუბანი24/01 - 11:30კონსულტაცია
19სვიდება24/01 -11 :00საერთო კრება
20მშვიდობიანი24/01 -12 :00საერთო კრება
21საქობო24/01 -12 :30საერთო კრება
22ჭიაური
25/01-11:00
კონსულტაცია
23წითელიგორისაერთო კრება
24ჰერეთისკარი25/01-12:30კონსულტაცია
25თამარიანი25/01-11:30კონსულტაცია
26კართუბანი23/01 - 13:30კონსულტაცია
27ბოლოკიანი23/01 - 14:30კონსულტაცია
28ნაწისქვილარი23/01 - 14:00კონსულტაცია
29ნაინდროვალი23/01 - 15:00საერთო კრება
30ბაისუბანი23/01 - 12:00კონსულტაცია
31პატარაგორი23/01 - 12:30საერთო კრება
32ზ/მსხალგორი
23/01-11:00
საერთო კრება
33ქვ/მსხალგორისაერთო კრება
34კაბალი20/01 - 13:00კონსულტაცია
35განჯალა20/01 - 12:00კონსულტაცია
36უზუნთალა20/01 - 12:30კონსულტაცია
37ყარაჯალა20/01 - 13:30კონსულტაცია
38გიორგეთი18/01-12:00საერთო კრება
39ვერხვისმინდორი18/01-12:30საერთო კრება
40ფიჩხიბოგირი18/01-11:30საერთო კრება
41ლაფნიანი
18/01-11:00
საერთო კრება
42გუჯარეთისაერთო კრება
43აფენი17/01 - 11:00კონსულტაცია
44გვიმრიანი17/01 - 12:00საერთო კრება
45ფოდაანი17/01 - 11:30კონსულტაცია
46ზ/ნაშოვარი17/01 - 12:30საერთო კრება
47ქვ/ნაშოვარი17/01 - 13:00საერთო კრება
48ჭაბუკიანი17/01 - 13:30კონსულტაცია
49ბაღდადი17/01 - 14:30საერთო კრება
50ონანაური17/01 - 14:00საერთო კრება
51ლელიანი16/01 - 11:00კონსულტაცია
52ბებურიანი16/01 - 12:00საერთო კრება
53მირსკისეული16/01 - 13:00საერთო კრება
54მეორე ლელიანი16/01 - 14:00საერთო კრება
55ბალთა16/01 - 11:30საერთო კრება
56ქალქვა16/01 - 13:00საერთო კრება
57ნამესრალი16/01 - 12:30საერთო კრება
58ზ/ფონა
20/01 -11:00
საერთო კრება
59ქვ/ფონასაერთო კრება
60ზ/ხეჩილისაერთო კრება
61ქვ/ხეჩილისაერთო კრება
62დონასაერთო კრება
63არეშფერანი26/01 -11:30საერთო კრება
64ქევხიანი26/01-11:00საერთო კრება
65ხოშატიანი26/01 -12:00საერთო კრება
66ზ/ბოლქვი26/01 -13:00საერთო კრება
67ქვ/ბოლქვი26/01 - 12:30საერთო კრება

 

იხილეთ დოკუმენტის სახით

გააზიარე