სოფ. მაწიმში მდებარე (ყოფილი კლუბი) 559,60 კვ.მ შენობა ნაგებობის დემონტაჟი

გამოქვეყნების თარიღი: 27 ივნისი, 2023
დასრულების თარიღი: 3 ივლისი, 2023
გააზიარე