ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სათათბურე მეურნეობები

ლაგოდეხის გეოგრაფიულ კლიმატურ პირობებიდან გამომდინარე პრიორიტეტულია სასათბურე მეურნეობების  განვითარება. გასულ წელს გვქონდა 5000–მდე მარტივი ტიპის სასათბურე მეურნეობა, რომლის საშუალებით ადრეულ გაზაფხულზე ხდება ქ. თბილისისა და აღმოსავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილის მომარაგება საადრეო ბოსტნეულით.

გააზიარე