საკრებულოს მორიგი სხდომა

3 ივლისი, 2023

 

                                                               

პარასკევს,7ივლისს , 14: 00 საათზე, ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

                                                                                                                                                                   

  

 

  1. „ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2023  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                       /მომხს: ნ. კუპრაშვილი/

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მესამე ქუჩისათვის (ცენტრალური ქუჩის პარალელური ქუჩა) დავით აღმაშენებლის  სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

 

                                                                                                                                                                        /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭისუბნის მეორე ქუჩისათვის  ირის ქუჩის  სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

 

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭისუბნის პირველი ქუჩისათვის (ცენტრალური ქუჩის პარალელური ქუჩა) ბაჯიხევის ქუჩის  სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

                                                                                                                                                      /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

 

  1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატისათვის საწვავის ლიმიტის განსაზღვრისა და განაწილების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 9 იანვრის Nგ-93.9323009001 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                      /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

 

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(სამარიტელთა კაშირი).

                                                                                                                                                                        /მომხს: ვ. წიქარიშვილი/

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(სატვირთოები).

/                                                                                                                                                          მომხს: ვ. წიქარიშვილი/

  1. სხვადასხვა.

გააზიარე