საკრებულოს მორიგი სხდომა

6 მარტი, 2023

 

ორშაბათს , 6 მარტს,   14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი

 


1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 ივლისის №16
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს:შ.ხაჩიაშვილი/


2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №9 დადენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს:შ.ხაჩიაშვილი/


3. ქალაქ ლაგოდეხში მდებარე ბახტრიონის ქუჩისათვის სახელის გადარქმევისა და
მიტროპოლიტი სერგის სახელის დარქმევის (სახელდების) შესახებ.

/მომხს:შ.ხაჩიაშვილი/


4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში მდებარე ყოფილი ლერმონტოვის
ქუჩისათვის სახელის გადარქმევისა და 1989 წლის 9 აპრილს გარდაცვლილი მამუკა ნოზაძის
სახელის დარქმევის (სახელდების) შესახებ.

/მომხს:შ.ხაჩიაშვილი/

 

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული,უძრავი ქონების ნაწილის, ქალაქ ლაგოდეხში, კოსტავას ქუჩა N1-ში მდებარე შენობის (ს/კ
N54.01.54.235)მეორე სართულზე N5 ოთახი - 17.7კვ.მ. და N6 ოთახის- 19.2კვ.მ. ფართი, ა(ა)იპ „ლუდვიგ
მლოკოსევიჩის  სახელობის კახეთის პოლონელთა კავშირს“ (ს/კ N233147591) სასყიდლიანი სარგებლობის
უფლებით, 5 წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე.

/მომხს:ი.წიქარიშვილი,ო.შველიძე/


6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების
დანართში (საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში) ცვლილების შეტანის შესახებ.


/მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/


7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში(საპრივატიზებო ობიექტების გეგმა) ცვლილების შეტანის შესახებ


/მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/


8. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 დეკემბრის Nგ-93.93223363 განკარგულების
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.


/მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

გააზიარე