თეატრი

N

დასახელება

ფაქტიური მისამართი

მუნიციპალური თუ ეროვნული მნიშვნელობის

ხელმძღვანელის სახელი/გვარი

საკონტაქტო ტელ. ნომერი

ღია თუ დახურული

ყავს თუ არა მუდმივმოქმედი დასი

1

ლაგოდეხის სახალხო თეატრი (დრამატული)

ქ. ლაგოდეხი, წმ. ნინოს ქუჩა

მუნიციპალური

გივი ჯიბლაძე

595 71 09 99

დახურული

დიახ

2

თოჯინების სახალხო თეატრი

ქ. ლაგოდეხი, წმ. ნინოს ქუჩა

მუნიციპალური

გივი ჯიბლაძე

596 71 09 99

დახურული

დიახ

 

გააზიარე