ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დასუფთავება

  შ.პ.ს.,,კეთილმოწყობა”

წესდება


ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებასა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას; ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების დასუფთავებასა და მოვლა პატრონობას; ქ.ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებული ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობას და კეთილმოწყობას; საამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებას.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 2005 წლიდან ერთი ოფიციალური ნაგავსაყრელი ფუნქციონირებს,სადაც ყოველდრიურად პოლიგონის ტერიტორიაზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისა და მისი მიმდებარე სოფლებიდან 43,3მ3 ნარჩენი შედის. მისი მთლიანი

ფართობი 12209მ2 შეადგენს. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ხდება ქ.ლაგოდესიდან 3კმ-ის მანძილზე ასებულ ნაგავსაყრელზე. ქ.ლაგოდეხის დაგვა-დასუფთავების ფართი შეადგენს 72444,0მ2, მომსახურე პერსონალის რაოდენობა 20 მეეზოვე. ქ.ლაგოდეხის

ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას ემსახურება 5 ავტომანქანა. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხდება შემდეგი გრაფიკით:


  სოფ. შრომა-კავშირი კვირაში ორჯერ, ქუჩების საერთო სიგრძით 12,11კმ;


 სოფ. აფენის და მისი მიმდებარე სოფლებიდან კვირაში ერთხელ, ქუჩების საერთო სიგრძით35,87კმ.


  სოფ. ლელიანი-კვირაში ერთხელ, ქუჩების საერთო სიგრძით 8,2კმ


  სოფ. მაწიმი-ერთი მიმართულებით კვირაში ერთხელ, საერთო სიგრძით 5,02კმ.


  სოფ. რაჭისუბანი-ქუჩების და მისასვლელი გზის 1,5კმ-მდე მანძილზე კვირაში ერთხელ.


 მდინარე ,,არეში”-ის ხიდიდან სოფ.ბაისუბნის ბოლომდე (უღელტეხილის დასაწყისამდე)

თვეში ერთხელ, სიგრძით  10კმ.


 მდინარე ალაზნის ხიდიდან სოფ.აფენის ქ.ყვარელის გზაჯვარედინამდე თვეში ერთხელ,

სიგრძით 18,3კმ;


 სოფ. ბაისუბნის ბოლოდან სოფ.ნინიგორის დასაწყისამდე კვირაში ერთხელ, 3კმ-ის მანძილზე;


 სოფ. ვარდისუბნიდან სოფ.ბაისუბნამდე (სოფკართუბნის გავლით) კვირაში ერთხელ,

    სიგრძით 8,3კმ;


 სოფ. ქვემო და ზემო მსხალგორი კვირაში ერთხელ, საერთო სიგრძით 4,84 კმ.


  სოფ . გურგენიანი კვირაში ერთხელ, სიგრძით  5,5კმ.


 სოფ. ყარაჯალა კვირაში ერთხელ, სიგრძით 1,82კმ.


  სოფ. გიორგეთი კვირაში ერთხელ, სიგრძით  2,22კმ.


 სოფ. ფონა კვირაში ერთხელ, სიგრძით       4,35კმ.


  სოფ. ლელიანი კვირაში ერთხელ, სიგრძით    2,34კმ.


  სოფ, არეშფერანი კვირაში ერთხელ სიგრძით  3,4კმ.


სოფ. პატარა გორი კვირაში ერთხელ, სიგრძით 1,93კმ. 


 სოფ. თელა კვირაში ერთხელ, სიგრძით        2.0კმ.


 სოფ. ცოდნისკარი კვირაში ერთხელ, სიგრძით 5,73კმ.


 სოფ. თამარიანი კვირაში ერთხელ, სიგრძით  4.5კმ.


 სოფ. ჭიაური კვირაში ერთხელ, სიგრძით      6,77კმ.


 სოფ.  ვარდისუბანი კვირაში ერთხელ, სიგრძით 1.0კმ.


  სოფ. ბრანევიკი კვირაში ერთხელ, სიგრძით   1.9კმ.


  სოფ. ბოლოკიანი კვირაში ერთხელ, სიგრძით  5.7კმ.


 სოფ. ხიზა და განათლება კვირაში ერთხელ, სიგრძით 3.82კმ.


 სოფ. განათლება, ნინიგორი, დავითიანი კვირაში ერთხელ, სიგრძით 7,36კმ.


 სოფ. შეერთება, თელა, ცოდნისკარი (ბოხორის ქუჩა) და ვარდისუბანი

  კვირაში ერთხელ 9,1კმ.


 სოფ. ვარდისუბანი და მშვიდობიანი კვირაში ერთხელ, სიგრძით  6,81 კმ.


 სოფ. მშიდობიანი და ნაინდროვალი კვირაში ერთხელ  სიგრძით  6,18კმ.


 სოფ. საქობო და ჰერეთის კარი კვირაში ერთხელ, სიგრძით       6,62კმ.


 სოფ. ნაწისქვილარი, პატარა გორი, ბაისუბანი, უზუნთალა კვირაში ერთხელ

  სიგრძით 6,88კმ.


სოფ. უზუნთალა, განჯალა, დონა, გუჯარეთი კვირაში ერთხელ სიგრძით 6,16კმ 


 სოფ. ფიჩხიბოგირი, ვერხვის მინდორი კვირაში ერთხელ, სიგრძით       5,26კმ.


სოფ. ქევხიანი, არეშფერანი(კაკლიანი), ქვ.ბოლქვი, ზემო ბოლქვი კვირაში

    ერთხელ 7,52კმ.

 


 

გააზიარე