ქ. თელავი, სახელმწოფო თეატრი, შემოქმედებითი ფესტივალი “გაზაფხულის ფერები“

გააზიარე